کارورزی در تربیت معلم http://smaleki.mihanblog.com 2019-08-24T18:11:17+01:00 text/html 2016-01-22T13:18:45+01:00 smaleki.mihanblog.com ملكی چرا تا به حال به فکرم نرسیده بود؟.... http://smaleki.mihanblog.com/post/34 سه ترم است که در دانشگاه تربیت معلم در پردیس امیرکبیر کرج به عنوان مدرس کارورزی مشغول کار هستم سه ترم بسیار پر نشیب و فراز ، من بیشتر اتفاقات روزانه خود در زمینه کارورزی را نوشته ام اما نمی دانم چرا  تا به حال وب لا گم را راه اندازی نکرده ام . بهرحال از این تاریخ می خواهم روایت گر تجربه کارورزی ام باشم .