کارورزی در تربیت معلم tag:http://smaleki.mihanblog.com 2018-02-18T16:11:11+01:00 mihanblog.com چرا تا به حال به فکرم نرسیده بود؟.... 2016-01-22T09:48:45+01:00 2016-01-22T09:48:45+01:00 tag:http://smaleki.mihanblog.com/post/34 ملكی سه ترم است که در دانشگاه تربیت معلم در پردیس امیرکبیر کرج به عنوان مدرس کارورزی مشغول کار هستم سه ترم بسیار پر نشیب و فراز ، من بیشتر اتفاقات روزانه خود در زمینه کارورزی را نوشته ام اما نمی دانم چرا  تا به حال وب لا گم را راه اندازی نکرده ام . بهرحال از این تاریخ می خواهم روایت گر تجربه کارورزی ام باشم .